Előadások - Perovics Zoltán: Haszontalan szövegek gyűjteménye - a Jég- doktrínák újabb variációja elé.

Komámasszony, hol a „0”? Nem csak azért szembesülünk múltunkkal, jelenünkkel és önmagunkkal, mert a téboly mustármagja is mozgatott hegyeket, hanem, mert ami felvilágosít, ami tágít, ami teljesebbé, igazabbá tesz, szolgálhatja szűkebb/tágabb környezetünket, ahol élünk. A látszólagos agymunka, mint pl. a kirekesztő megnyilvánulás, önmagát - szemrebbenés nélkül - kizárólagosnak, tévedhetetlennek, feddhetetlennek,

a haza lelkiismeretének tünteti fel. A felismerő érzék megtévesztése mindig szűkít, lezár, ellentétet, ellenséget, gyűlöletet generál. Olyan nagyon nem is kell spekulálni azon, hogy számára miben merül ki a „holnap ígérete”, hiszen über-tartásában helyes kis hibernáló glóriák keringenek hivatalosan is bejegyezve, szépen.

Előadásunk szövegeinek jelentős részét internetes kommentek alkotják. E jelenkori lenyomatok archív anyagokkal való párhuzamba állítása önmagától értetődő, hiszen amit jóváhagynak, azt idézik, amit követendőnek tartanak, azt vonzzák magukhoz. Szerkesztés közben azt az irracionális atmoszférát követtük, amelyben és ahogyan a szövegek mögötti érzelmi/indulati erőterek egymásba rímelnek a jelenkori retorika alapjául szolgáló eredeti archív szövegekkel. Mindezt természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen felismerő érzékünk más irányokban is tevékeny, ám olyan nyitott dramaturgiával, amely előadásról-előadásra lehetővé teszi újabb és újabb szövegek, kommentek feldolgozását,

ill. beemelését. A Jég-doktrínák nem lineáris történet, nem is akként olvasandó. Kísérlet arra, hogy néhány eredeti és mutáns variáción keresztül a történelmi katasztrófákat hamisan értelmező, és személytelen pozíciójukban is aktív bűnbakképző „őrületszilánkot” átvilágítsunk.

Hol maradna bármiféle katarzis, ha megfeledkeznénk azokról a szerény tényekről, hogy hazánkban pl. a máig nem rehabilitált és ártatlanul megrágalmazott Löw Immanuel - egykori szegedi neológ főrabbi - házi őrizete és meghurcoltatása is csak ürügyként szolgálhatott a numerus clausus bevezetéséhez, és hogy az azt követő zsidótörvények és rendeletek lépésről-lépésre készítették elő a „végső megoldást”. Az ország német megszállását követő elkülönítéseket, gettósításokat és deportálásokat a magyar hatóság és karhatalmi apparátus segítette elő olyan gyorsasággal, hogy ez a holokauszt történetében is egyedülálló „ügybuzgalom” még Eichmannt is meglepte.

Utólag fölösleges is lenne arról spekulálni, hogy egyébként miféle múltidéző gyümölcs van itt. Itt a „0”!

Előadásunk Victor Klemperer, Ovics Perla, Dr. Nyiszli Miklós visszaemlékezés töredékeinek, Hitler, Himmler, Eichmann, Szabó D., Endre L., Horthy M., H. Arendt., szövegeinek, eredeti archív dokumentumok, hanganyagok (indulók, híradórészletek,) jelenkori interjúk, újságcikkek, beszédek, tv műsorrészletek és internetes kommentek felhasználásával készült.

Közreműködők:Erdély Perovics Andrea, G. Erdélyi Hermina, Diószegi Ágnes, Szokol Szilárd, Varga Péter, Lengyel Zoltán, Perovics Zoltán,
Fotók: Tóth Balázs Zoltán,
Ruhák: Csúri Anna,
A kartonfigurákat preparálta: Kiss Attila Etele,
Hangkeverés és élő narráció: Lengyel Zoltán,
A rendező/szerkesztő munkatársa: Erdély Perovics Andrea,
Rendező/Látvány: Perovics Zoltán
Külön köszönet: Lencsés Gyulának és a Grand Café munkatársainak segítségéért.