Metanoia Artopédia

Az 1990-ben megalakult Metanoia Artopédia alapítója és rendezője Perovics Zoltán. (artopedlandia@gmail.com , +36704313937, Facebook)

"...Pero (Perovics Zoltán) színháza a rend színháza, ahol a tárgyak és a fények és a szövegek és a szereplők egymásra felelnek, mint egy régi jó svájci óramű. Ez az ember a színház megszállotja. Ennek az embernek látomásai vannak, ez az ember a látomásait lepkehálóval elcsípi és vasba önti, fénybe, 220 Voltba, emeltyűkbe, hogy visszaadja őket a szellemvilágnak. Megszállott. Van Gogh, Artaud... kasztjából."

Halász Péter

"Ami mármost ezt a Pero nevű „figurát” illeti, akinek szelleme és működése engem az imént elmondottak felemlítésére késztetett, s akinek műveit, színházi teremtőkedvének különös tárgyait-dokumentumait áttekinteni e kiállítási térbe eljöttünk, szóval most már konkrétan Peróra terelve a szót, kijelenthetem, hogy ő bizony mindig, életének minden pillanatában, minden külön ráfordítás nélkül: „magánál van”! Ez pedig szinte egyedülálló teljesítmény! Az persze nagy kérdés, hogy egy ilyen adottság jót tesz-e az ember egészségének, vagy mondjuk milyen hatással van családi életére, és így tovább –, de ez már az a kérdéskör, ami e pillanatban nem ide tartozik. Most pedig engedjék meg, hogy néhány szót szóljak ezekről a különös tárgyakról itt körülöttünk, Pero színházi működésének e páratlan mementóiról..."

Jeles András

Metanoia Artopédia

Az 1990-ben alapított Metanoia Artopédia a "színházi társadalmon" kívülálló színházakhoz képest is kívülálló, semmilyen értelemben sem praktikus, nem kifizetődő. Ebben az artopéd szabadságban vállalja azt a tartalmi és formai építkezést/perfekcionizmust, amely időigényes és kockázatos ugyan, de amely a kísérletezés/felfedezés egyedüli lehetőségét adja. Nyomorúságosan termékeny külső/belső ingamozgás ez, a jelenvalóság, az ismeretlen és a képzelet egybegyújtó centrumában. Az Artopédlandiában foganó katarzispont létezésünk teljességéért ragyog, ha valóban kihordjuk, ellenkező esetben ott az áramvonalas, praktikus koraszülött, a halott és divatos középszer. Ma mindenütt ez van.

Perovics Zoltán

A szegedi tudományegyetem öntevékeny művészeti csoportjaként, Perovics Zoltán által alapított Metanoia Artopédia színészeket, képzőművészeket, irodalmárokat, zenészeket, egyetemistákat, egyetemi oktatókat, munkanélküli és hátrányos helyzetű embereket is összefogó, nem klasszikus vagy hagyományos értelemben vett színpadi művekből kiinduló, de bármilyen drámai szövegből, mozzanatból vagy akként olvasható momentumból, jelből, stb. építkező - különböző művészeti irányzatokat ötvöző, és azok experimentális irányait, lehetőségeit folyamatosan kutató/feltáró alkotóközösség.