Előadások - Ortopéd balansz. Ó, Szeged, Szeged! (meditációs objektum) – installáció

Minden helynek van története. De nem minden hely olyan beszédes, gyönyörű, erős atmoszférájú, mint a Régi Zsinagóga. A hely atmoszférája és története kikerülhetetlenül hat arra, aki ott van. Velem is így történik minden alkalommal, ha a kiskapun belépek.
Nem is azt az installációt készítettük el, amit eleinte elképzeltem. A hely sérthetetlen. Minden pillanata beszél önmaga miértjéről: akik által, amiért épült, és amire szolgál-"t".

A tragédiára emlékezés tud a "t" betűk mögötti emberekről, a milliókról!

Áttételes jelenidő lép be velem a kiskapun, én vagyok a szégyen, kezemben a bambusz rudakkal, az installáció ortopéd lábaival, kezeivel, amelyek mutatják aztán ott fenn, hogy nem ők vannak, hanem az ahol vannak. Ortopéd balansz (meditációs objektum):
Középen bambuszlábakon álló vécéülőke, nyitott, függőlegesen álló tetőtámlájára akasztott tükörrel. Az ülőke két szélén, egy-egy tűhegyen balanszírozó, függőleges nádpálca, a rájuk ültetett és azokkal együtt billenő borotvával, pamaccsal, cérnaszálakkal és borotvahabbal. Kétoldalt az ülőkét közrefogó, három egymásnak támaszkodó bambuszláb csúcsán keresztbefektetett balanszírozott bambuszkarok cérnaszálakkal. A karok kb. három és fél méteres magasságban billennek a vécéülőke fölött, úgy, hogy az egyik cérnaszál az ülőke széléhez kötve – ráhagyással – lazán fixálja a passzív balansz karját. A másik cérnaszál az ülőke nyílásán átfűzve a fekete doboz ingájában végződik. Először csak az egyik balansz mozdul: a cérnaszál közvetíti az ingamozgást. A másik balansz karja csak az inga által mozdított kar ütközése által

mozdul. A passzív kar mozgásba hozza a borotvát és a pamacsot balanszírozó nádpálcákat. Jobb oldalon is és bal oldalon is, három-három egymásnak támaszkodó bambuszláb csúcsán keresztbefektetett balanszírozott bambusz. A jobb oldali balansz pólyát tart, kb. három méter magasságban. A baloldali bambusz mindkét végén kis orsó, amely végtelenített cérnaszálon két különböző hosszúságú tépett vécépapírsávot tart, kb. huszonöt fokos szögben, három és fél méter magasságban. A háromszöget alkotó lábak között a pallón vécépapír tekercs áll. Az installációt szegélyező baloldali és a jobboldali balanszok egy madzaggal vannak összekötve. A madzagra a pólya alatt kis ingecske van felcsíptetve. Mellette jobbra egy másik. Majdnem középen pedig egy pelenka. Jobbra – közvetlenül egymás mellett – még két csiptető.
A vécéülőke alatt, ill. a bambusz lábak előtt a deszkapallókon fekete doboz áll. A dobozban fénymag leng jobbról balra, balról jobbra. Középen alul álló fénymag, amelyen az ingamozgást végző fénymag áthalad. A két fénymag találkozása pillanatában az

ingamozgást végző fénymag fényereje felerősödik. 4D ultrahangfelvétel: Johanna szívhangját hallani a fekete dobozból.

Egy álomolvasat: A szív sötét kis kamrája. A szív egének centrumából láthatatlan szálon függő fénymag (mint egy csillag) emlékeztető ingája írja, a középen alul álló fénymaggal (mint egy csillag) pillanatról-pillanatra egyesülve, a testrészek parancsolatait. Az egyesülés pillanatában keletkező melegedés itt a szívben szüli az embert, pillanatról-pillanatra.

Köszönet Filák Tamás segítségéért.
Perovics Zoltán