Előadások - Tizenhárom hónap (házi őrizetben)

Az előadás a megrágalmazott/meghurcolt és méltatlanul elfeledett polihisztor, Löw Immánuel (1878-tól 1944-ig szegedi főrabbi) előzetes letartóztatásának és házi őrizetének időszakát tekinti át: 1920. április 23-tól – 1920. májusáig az ügyészségi fogdán, ezt követően július 12-ig a Csillagbörtönben, majd 1921. június 11-ig a Korona (ma Hajnóczy) u. 8. szám alatt tartották fogva,

ahol megírta mai napig alapműnek számító tudományos főművét, az ószövetségi növényneveket rendszerező Die Flora der Juden-t, átdolgozta és kibővítette feleségének ajánlott Csók című tanulmányát és elkészítette rövid önéletrajzát is.

Löw Immánuel írásaiból, korabeli újságcikkekből, archív dokumentumokból szerkesztette és írta: Perovics Zoltán, Lengyel Zoltán

"A múltat kell kutatnod, belőle tanúságot merítened, ellesned az ősvilág bölcsességét, eleid tapasztalatát, s a jelent kell értened, a jelenben kell élned. A jelenben kell működnöd s a múltat, a múltak szellemi hagyatékát kutatnod. Kapocs vagy elődök és későn szülött utódok között."
Löw Immánuel

"Vérengző őrült a villamoson. Budapestről jelentik: Bogdán József debreceni kárpitos Budapesten a Károly-körúton fölszállt a villamosra s elmezavarában kést rántott elő, amivel öt embert össze-vissza szurkált. Végre egy főhadnagy leütötte a kardjával. A tömeg az őrült embert véresre verte."

Délmagyarország, 1920. április 24."(...) mikor a fehér vetítő síkon rezgő kép tenmagad alakját mutatja..."

Löw Immánuel

"Azt gondoljuk, hogy bármilyen mélyek legyenek is a szakadékok, amelyeket egyszer mégiscsak át fog hidalni az egymásra szorultság, és be fog tölteni a józanság – ebben a városban nincs senki, aki szívéből ne kívánná, hogy a könyvek és virágok embere, aki meghurcoltatása esztendejében is e város dicsőségén dolgozott, békében és nyugalomban, polgártársai tiszteletétől környezve, otthona lámpájának szelíd fényében írja meg a bibliai virágok könyvének hátralevő két kötetét."
Móra Ferenc

"És fölserken a lélek. Hiszen ébren csak akkor van a lélek, ha Istenéről álmodik, mintahogy csak az éjnek alvó egén csillan föl elpusztult világok megtüzesült röpülő roncsa, rajzó csillagok ragyogó tábora."
Löw Immánuel

Közreműködők:
Farkas Tamás, Erlauer Balázs, Kovács Vecei Sára, Jovánovics József, Kovács Gábor Péter, Lengyel Zoltán, Lengyel Nóri, Manga Dániel, Perovics Zoltán.
Ruhák: Bánki Róza
Fotók: Tóth Balázs Zoltán
A hangfelvételeken közreműködött: Czene Csaba, G. Erdélyi Hermina, Nádasi László, Szabó Domokos, dr. Balogh Iván, Keller György, Kocsik András, Kovács Anna Anita, Orcsik Roland, Tóth Balázs Zoltán, Turi Tímea, Weiner Sennyei Tibor, Szőke Szabolcs, Tóth Evelin, Perovics Zoltán.
A hangfelvételeket Hunyadi Zsolt, Schwimmer Péter készítette.
Rendezőasszisztens: Lengyel Zoltán
Rendező: Perovics Zoltán
Külön köszönet: Kiss Attila Etele, Csuri Anna, Nádas Bálint, Szabó Gina és Szabó Dezső